Hình thức thanh toán

Quý khách vui lòng thanh toán cho các đơn hàng đặt online bằng hình thức COD (giao hàng thu tiền tại nhà). Trong trường hợp quý khách đi vắng, vui lòng ủy thác cho người khác nhận hàng và thanh toán tiền thay.