Điều kiện bảo hành và đổi hàng

Điều kiện bảo hành

 • Nếu sản phẩm bị hở keo sẽ được bảo hành miễn phí
 • Thời gian bảo hành cụ thể cho từng chủng loại ( bảo hành: 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng) được ghi cụ thể trong phiếu bảo hành.
 • Cửa hàng không bảo hành sản phẩm trong các trường hợp sau:
  • Giày dép bị hư do lỗi quý khách gây ra như: trầy xước, mòn đế, nóng chảy, thú vật cắn, ...
  • Giày dép bị hao mòn tự nhiên trong quá trình sử dụng.
  • Các loại đế PU tự hủy qua thời gian sử dụng, sản phẩm bị biến dạng
  • Không có phiếu bảo hành.

Điều kiện đổi hàng mới

 • Sản phẩm chỉ được đổi mới trong vòng 3 ngày kể từ ngày mua trong trường hợp hở keo hoặc sứt chỉ không thể sửa được hoặc sản phẩm còn mới nhưng bị hư do lỗi kỹ thuật
 • Sản phẩm bảo hành bị trễ hẹn quá 7 ngày kể từ ngày hẹn giao giày cho quý khách.
 • Tất cả sản phẩm đổi mới phải có phiếu bảo hành.

Điều kiện đổi hàng khác

 • Thời hạn 3 ngày kể từ ngày mua.
 • Giày vẫn còn mới 100% (chưa sử dụng)
 • Quý khách phải mang theo phiếu bảo hành.